Navigace

Obsah

Změny od 7.6.2021 - Návštěvy obyvatel Domova

 

Vážení návštěvníci,

z kapacitních důvodů není možné od pondělí 7.6.2021 absolvovat antigenní test přímo v Domově. Níže je uvedeno, které doklady je možné doložit před návštěvou klienta dle platných mimořádných opatření MZ ČR.

Děkujeme za pochopení!

 

Změny od 8.6.2021 - Návštěvy obyvatel Domova

Vzhledem k mimořádnému opatření MZČR je nutné, aby návštěva doložila před zahájením návštěvy doklad o absolvování:

 • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo
 • POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2 ne starší než 72 hodin, a to s negativním výsledkem– v obou případech musí být originál potvrzení.

Povinnost doložení dokladu o absolvování RT-PCR nebo POC testu se nevztahuje na osoby, které:

 • prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad  - originál lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců – návštěvník předloží doklad o aplikaci očkování a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

 

Jarní výzva: Malujeme a píšeme seniorům pro radost

Vážení přátelé našeho Domova,

s přicházejícím jarem jsme se rozhodli vyhlásit výtvarnou výzvu pro děti. Pojďte namalovat našim seniorům pěkný obrázek na téma Jaro nebo poslat hezký vzkaz. Obrázky předáme našim obyvatelům, určitě je moc potěší.

Obrázky můžete poslat na naši adresu Domov klidného stáří v Žinkovech, Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy, vložit do naší schránky nebo poslat naskenované na email dks@dkszinkovy.cz.

Těšíme se na vaše obrázky!

 

 

Na této stránce dále naleznete aktuální informace k:

návštěvám klientů

možnosti doručení balíčků

možnosti zprostředkovaného hovoru s našimi klienty

jídelníčkům klientů

 

 

 

Možnost návštěv v Domově

Informace pro návštěvníky

V Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizaci (dále jen „Domov“) jsou s účinností ode dne 8.6.2021 na základě mimořádného opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 za dodržení těchto pokynů umožněny návštěvy za klienty.

Klienta mohou navštívit pouze dvě osoby najednou.

Návštěvy budou probíhat denně od 13:30 do 16:00 hodin. Mimo tyto hodiny není možné naše klienty navštívit.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Dobu návštěvy si návštěvník objedná alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 -13:00 hodin na tel. č. 777 462 362. Víkendové návštěvy se objednávají nejpozději v pátek.

Vzhledem k nutnosti dodržovat hygienická opatření je množství návštěv probíhajících ve stejnou dobu omezeno na 3 návštěvy v jeden čas.

Návštěva se dostaví před hlavní vchod 30 minut před naplánovanou dobou návštěvy a ohlásí se na telefonním čísle 777 462 362 našemu pracovníkovi.

Vzhledem k mimořádnému opatření MZČR je nutné, aby návštěva doložila před zahájením návštěvy doklad o absolvování:

 • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo
 • POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2 ne starší než 72 hodin, a to s negativním výsledkem– musí být originál potvrzení.

Povinnost doložení dokladu o absolvování RT-PCR nebo POC testu se nevztahuje na osoby, které:

 • prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad  - originál lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců – návštěvník předloží doklad o aplikaci očkování, očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Součástí přijetí návštěvy je změření teploty zdravotní sestrou, dotazování se na přítomnost symptomů onemocnění COVID-19, podpis čestného prohlášení.

Návštěva nebude vpuštěna v případě:

 • teploty vyšší než 37,5 C nebo jakéhokoliv příznaku onemocnění COVID-19,
 • návštěva nemá vlastní ochranné pomůcky, rukavice a respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • nedoloží relevantní potvrzení dle tohoto návštěvního řádu

Před zahájením návštěvy je nutné si vydezinfikovat ruce, po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy. S ostatními návštěvami se návštěvníci nesmí kontaktovat.

Návštěvy budou probíhat v návštěvnické místnosti.

Návštěvníci mají zakázáno vstupovat do vnitřních prostor Domova vyjma návštěvnické místnosti. Není možné, aby se návštěvy pohybovaly po Domově, používaly toalety apod. Všechny potřebné záležitosti s pracovníky Domova je nutné stále řešit primárně po telefonu, není možné pracovníky volně navštěvovat.

Po skončení doby návštěvy je návštěva povinna opustit areál Domova, aby mohli pracovníci připravit prostor pro další skupinu návštěv – dezinfekce, větrání a úklid.

V případě COVID pozitivního klienta nejsou návštěvy dovoleny.

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o dodržování těchto pokynů a Vaši trpělivost při všech nutných opatřeních. Děkujeme za spolupráci!

 

Možnost doručení balíčku klientům 

 Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

našim obyvatelům je možné doručit balíček. V rámci preventivních opatření Vás žádáme, aby balíčky obsahovaly pouze originálně balené potraviny a nápoje. Chceme tímto opatřením zamezit zanesení infekce na obalech věcí do Domova.

Balíčky budou předány před hlavním vchodem do Domova po zazvonění na zvonek vrátnice, případně sesterny.

Po předání do Domova budou balíčky vydezinfikovány a poté budou předány klientům.

 

Děkujeme za spolupráci!


 

Možnost videohovoru s našimi klienty

Vzhledem zákazu návštěv v Domově je možný videohovor s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst.

 

Jídelníčky
                       

Zprávy

Jídelní lístek od 12. 7. do 18. 7. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 5. 7. do 11. 7. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 28. 6 do 4. 7. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 21. 6. do 27. 6. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 21. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 14. 6. do 20. 6. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 21. 5. 2021 | Autor: Správce Webu