Navigace

Obsah

 ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k ochraně zdraví našich klientů a na základě doporučení příslušných orgánů jako prevence před rozšířením nákazy koronavirem jsou v celém areálu DKS Žinkovy od 7.3.2020 do odvolání zakázány návštěvy.

 

 ZÁKAZ PŘIJÍMÁNÍ BALÍČKŮ PRO KLIENTY

Dle nařízení hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda se od 27. 3. 2020 zakazuje přijímání balíčků pro klienty. Důvodem je ochrana zdraví klientů.

 

Poděkování dárcům roušek

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří byli a stále jsou ochotní ušít pro Domov roušky. Děkujeme mnohokrát za Vaši ochotu a solidaritu s našimi klienty a zaměstnanci. Víme, že roušky šijete ve svém volném čase, který byste mohli věnovat něčemu jinému. Proto si toho moc vážíme.
 
Děkujeme tedy Second-handu LADA Klatovy, MŠ Nesuchyně, paní Prunerové, slečně Nedvídkové. Za darování roušek děkujeme také pracovnicím Krajského úřadu Plzeňského kraje - paní Šroubkové, paní Steinbachové, paní Gersdorfové, Městysu Žinkovy, obci Seč, paní Oplové, paní Terelové, paní Gregorové, paní Matouškové s rodinou, paní Pechové, paní Hozmanové, paní Sirové, paní Bechné. Omlouvám se, pokud jsme na někoho omylem zapomněli, jsme vděčni všem dárcům.
 
Děkujeme také našim zaměstnancům, že shání materiál a roušky také sami šijí a zejména děkujeme našim pracovnicím prádelny - jmenovitě paní Štěpánovské, paní Průchové, paní Dušičkové a paní Cinkové.
 
Vzhledem k tomu, že pracovníci si během směny roušky často mění a roušky používají i naši obyvatelé, je roušek potřeba velké množství, a proto pomoc i nadále neodmítáme.
 
Dále děkuji všem našim zaměstnancům za jejich práci, jejich nasazení a odhodlání tuto těžkou situaci společně překonat!
 
Sylva Hajšmanová
ředitelka DKS Žinkovy

 

 

důchodci

 

  :

 

 

 

 

Je málo míst, kde je podzim života tak barevný a příjemný. U nás je každé období v roce krásné a nejkrásnější je tu podzim života. Domov klidného stáří v Žinkovech představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v překrásné lokalitě Jižního Plzeňska.

Jsme příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která zajišťuje seniorům podporu jejich duševní i tělesné kondice, udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro důstojný život. Senioři, kteří mají rádi krásnou přírodu u nás najdou druhý domov.

Pracovníci Domova si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.