Navigace

Obsah

 

Ve středu 22. března 2017 na krajském úřadě poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a náměstek pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz vybraným pracovníkům za jejich vynikající práci v sociálních službách za rok 2016

 

 

Mgr. Jana Tolarová

Je ředitelkou organizace Plzeňského kraje Domova klidného stáří Žinkovy. Během svého působení ve funkci se snaží o zlepšování péče o klienty nejen přímou obslužnou péčí, ale i aktivizačními činnostmi v jejich prospěch. Rozšířila práci v keramické dílně a v roce 2015 -2016 se jí podařilo vybudovat nový pavilon C v areálu domova s kapacitou pro 37 klientů za zhruba 30 mil Kč. Na financování se podílel přibližně polovinou Plzeňský kraj, druhá polovina byla financována z investičního fondu samotné příspěvkové organizace.

 

 

Marie Kubíková

Paní Marie Kubíková pracuje v organizaci od roku 1996. Vykonává práci rehabilitační zdravotní sestry. Svoje pracovní povinnosti si plní přesně a kvalitně. Ke klientům je ochotná, komunikativní, vstřícná. Na odborné úrovni komunikuje s pracovníky ostatních úseků. Plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností. Motivuje ostatní spolupracovníky svým vlastním příkladem

 

 

Danuše Lásková

Paní Danuše Lásková pracuje v domově od roku 1989. Je zařazena jako pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče. Výborně si plní svoje pracovní povinnosti. Má vstřícný a empatický přístup ke klientům. Plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností. Motivuje ostatní spolupracovníky svým vlastním příkladem. Podporuje nové projekty s cílem zkvalitnění péče o klienty. Je ochotná při plnění mimořádných úkolů. Má velký zájem o odborný růst a ochotu dále se vzdělávat. Výborně komunikuje s pracovníky ostatních úseků.                    

 

Fotogalerie