Navigace

Obsah

Vážení návštěvníci našeho Domova,

v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1264 ze dne 30.11.2020, doporučeným postupem MPSV a doporučením KÚPK je možné navštěvovat klienty v Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizaci od 20.1.2021 za dodržení těchto pokynů:

 

 • Klienta mohou navštívit pouze dvě osoby najednou.
 • Návštěvy budou probíhat denně od 13:30 do 16:00 hodin.
 • Délka návštěvy je maximálně 30 minut.
 • Dobu návštěvy si objednejte alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 -13:00 hodin na tel. č. 777 462 362. Víkendové návštěvy objednávejte nejpozději v pátek.
 • Dostavte se před hlavní vchod 30 minut před naplánovanou dobou návštěvy a ohlaste se na telefonním čísle našemu pracovníkovi, který si Vás zde vyzvedne.
 • Vzhledem k usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření je nutné, aby se návštěva podrobila před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Toto testování provede zaměstnanec Domova – zdravotnický pracovník. Jedná se o výtěr z nosohltanu.
 • Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které:
  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a donesou o tomto potvrzení – musí být originál potvrzení od lékaře laboratoře nebo odběrového místa,
  • prodělaly onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad - originál lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 90 dnech.
  • Součástí přijetí návštěvy je změření teploty zdravotní sestrou, dotazování se na přítomnost symptomů onemocnění COVID-19, provedení POC testu, podpis čestného prohlášení.
 • Návštěva nebude vpuštěna v případě:
  • teploty vyšší než 37,5 C nebo jakéhokoliv příznaku onemocnění COVID-19,
  • návštěva nemá vlastní ochranné pomůcky, rukavice a respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
  • odmítne se na místě otestovat POC testem,
  • bude mít pozitivní POC test,
  • nedoloží relevantní potvrzení o absolvování POC nebo PCR testu v posledních 48 hodinách nebo prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.
 • Před zahájením návštěvy je nutné si vydezinfikovat ruce, po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a vlastní ochranné rukavice.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvnické místnosti.
 • Návštěvníci mají zakázáno vstupovat do vnitřních prostor Domova vyjma návštěvnické místnosti. Není možné, aby se návštěvy pohybovaly po Domově, používaly toalety apod. Všechny potřebné záležitosti s pracovníky Domova je nutné stále řešit primárně po telefonu, není možné pracovníky volně navštěvovat.
 • Po skončení doby návštěvy je návštěva povinna opustit areál Domova, aby mohli pracovníci připravit prostor pro další skupinu návštěv – dezinfekce, větrání a úklid.
 • V případě COVID pozitivního klienta nejsou návštěvy dovoleny.

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o dodržování těchto pokynů a Vaši trpělivost při všech nutných opatřeních. Děkujeme za spolupráci!

 

 

Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

 

našim obyvatelům je možné doručit balíček. V rámci preventivních opatření Vás žádáme, aby balíčky obsahovaly pouze originálně balené potraviny a nápoje. Chceme tímto opatřením zamezit zanesení infekce na obalech věcí do Domova.

Balíčky budou předány před hlavním vchodem do Domova po zazvonění na zvonek vrátnice, případně sesterny.

Po předání do Domova budou balíčky vydezinfikovány a poté budou předány klientům.

 

Děkujeme za spolupráci!


 

 

 

MOŽNOST KONTAKTU S NAŠIMI KLIENTY

 

Vzhledem zákazu návštěv v Domově je možný videohovor s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst.

 

Novinky z Domova můžete sledovat i na našem facebookovém profilu - Domov klidného stáří v Žinkovech.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

důchodci

 

  :

 

 

 

 

Je málo míst, kde je podzim života tak barevný a příjemný. U nás je každé období v roce krásné a nejkrásnější je tu podzim života. Domov klidného stáří v Žinkovech představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v překrásné lokalitě Jižního Plzeňska.

Jsme příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která zajišťuje seniorům podporu jejich duševní i tělesné kondice, udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro důstojný život. Senioři, kteří mají rádi krásnou přírodu u nás najdou druhý domov.

Pracovníci Domova si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.