Navigace

Obsah

 

důchodci

 

O nás

     Domov klidného stáří v Žinkovech je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem poskytující pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Také jim pomáháme upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.

 

Poslání

      Našim posláním je poskytovat kvalitní sociální pobytové služby a zajistit 24 hodinovou péči osobám, které se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Pracovníci vytvářejí pro obyvatele domova podmínky k jejich samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností.

 

 Cílem poskytované služby našeho domova je:

 

 Zásady pracovníků domova:

 

 Prostřednictvím naší služby chceme:

 

 Domov je určen pro seniory:

 mladší senioři – 65 -80 let, starší senioři – nad 80let


 Kapacita našeho domova:

poskytuje celodenní pobyt pro 107 uživatelů sociálních služeb. Pro ubytování nabízíme 67 pokojů, které jsou rozmístěny do čtyř pavilonů

.

 Sponzorem Domova klidného stáří v Žinkovech je firma SEMILEAS, a. s.!