Navigace

Obsah

Náš domov nabízí: 

 

 • Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vybaveným nábytkem a televizí, s možností zamykání.
 • Celodenní stravování s možností výběru jídel dietní a diabetické stravy.
 • Zdravotní péči zajišťuje 1x týdně praktický lékař, 1x za čtrnáct dní lékař specialista (psychiatr).
 • Ošetřovatelskou činnost, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin.
 • Úklid pokoje a  příslušenství je prováděn pracovnicí pro úklid.
 • Péči o prádlo osobní i ložní zajišťuje domov vlastní prádelnou, žehlírnou i opravou prádla
 • Ve vzdálenosti 6 km od Domova seniorů je poliklinika s odbornými lékařskými ambulancemi, lékárnou a zdravotnickými potřebami.
 • Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a pomoc v běžných denních činnostech (oblékání, umývání, stravování, pohyb, psychická aktivita) kvalifikovanými pracovníky přímé obslužné péče.
 • Individuální přístup ke klientům.

 

Naše zařízení poskytuje tyto sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

 

Ubytování

 

pokoj


Budovy, pozemky a veškeré vybavení Domova klidného stáří je ve vlastnictví zřizovatele zařízení - Plzeňského kraje. Celková kapacita zařízení je 107 lůžek ve dvou a jednolůžkových pokojích. Zařízení se stává ze čtyř pavilonů:

 • Budova A – původně z roku 1900, v roce 2010 kompletně zrekonstruována má 27 lůžek (7 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů) ve třech podlažích. Jednotlivé buňky mají vlastní sociální zařízení. V této budově se nachází administrativní část, ordinace lékaře, hlavní sesterna, kuchyňka pro klienty, pokoj návštěv, místnost rehabilitace a společná koupelna.

 • Budova B – hospodářská část původně z roku 1975 a nově vybudovaná ubytovací nástavba z roku 2006 má 21 lůžek (9 dvoulůžkových a  3 jednolůžkové pokoje). Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou uspořádány do buněk, které mají vlastní sociální zařízení. Dále je v budově B umístěna sesterna, klubovna, kuchyňka pro klienty, sklady, jídelna pro klienty a vlastní kuchyně DKS.

 • Budova C – nově postavený pavilon v roce 2016 má 37 lůžek ve dvou podlažích (15 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů). Pokoje jsou uspořádané do buněk. Sociální zařízení je vždy samostatně pro buňku. Dále v této budově nalezneme v prvním poschodí odpočinkovou společenskou místnost s kuchyňkou a v druhém poschodí knihovnu pro obyvatele domova s kuchyňským koutem, dvě sesterny a sklady.

 • Budova D – z roku 2009 má 22 lůžek (2 jednolůžkové a 10 dvoulůžkových pokojů). Budova je dvoupodlažní a pokoje jsou uspořádány do buněk, které mají samostatné sociální zařízení. Kromě pokojů pro klienty se zde nachází společná kuchyňka, klubovna se slunnou terasou a sesterna. V budově je také  prádelna DKS, kadeřnictví pro klienty a malá prodejna pro drobný nákupy.                                             

 

Stravování

 

Stravování obyvatel a zaměstnanců je zajišťováno ve vlastní kuchyni. Jídelníček pro obyvatele je sestavován tak, aby se skladba jídel neopakovala dříve než za tři týdny.

        Důraz je kladen na podávání dostatku ovoce a zeleniny (dle sezónních cyklů). Dodržován je pitný režim, klientům je po celý den k dispozici čaj. Stravování se provádí restauračním způsobem, klienti jsou obslouženi u stolů.

        Obyvatelé hůře mobilní či imobilní jsou obslouženi na pokojích. Jídla jsou roznášena pomocí tabletového systému pro uchování jejich teploty.

 • Strava je rozdělena do tří dietních skupin takto:

 • D3 – dieta normální
 • D4 – dieta šetřící (omezení tuků, nadýmavých potravin, smažených jídel, atd.)
 • D9 – dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky atd.)
 • D9/4 – dieta diabetická kombinovaná s dietou šetřící

 

Zdravotní péče

 

ordinace

 

Péči o obyvatele zajišťuje praktický lékař, který dochází do zařízení pravidelně 1x  týdně a zajišťuje péči v plném rozsahu.

      Péče o klienty s psychickými poruchami je zajištěna prostřednictvím pravidelných docházek soukromého psychiatra.

   V domově jsou ošetřeni všichni obyvatelé.

      Mimo zařízení ti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření (ortopedie, chirurgie, gynekologie, neurologie, onkologie, urologie, ORL, oční, kardiologie, zubař,atd.)

 

Rehabilitační péče

 

masáže

 

Je prováděno pravidelné skupinové kondiční a dechové cvičení. Individuální cvičení je prováděno na pokojích dle zdravotního stavu obyvatel. V místnosti „rehabilitace“ je prováděno aktivní, pasivní či dechové cvičení a nácvik chůze.

     Z fyzikální terapie je prováděna teploléčba (solux), dále masáže pomocí ručních masážních přístrojů, „ježků“ či míčků.

    K léčbě některých onemocnění je využívána biolampa. Též se používá Biostimul (léčba světlem) – např. při dermatologických obtížích, postižení pohybového aparátu, bolestivých stavech či problematické pokožce. K posílení fyzické kondice je využíván rotoped a gumové míče.

Volnočasové aktivity

 

aktivity

 

 

       Pro seniory jsou pořádány pravidelné programy, které si kladou za cíl vyplnit volný čas klientů a přispět k jejich psychosociální pohodě.

      Volnočasové programy jsou pořádány jako skupinové a individuální terapie, přičemž pro každý program je vyhrazen den a konkrétní hodina v týdnu. Aktivity zohledňují psychické a fyzické schopnosti seniorů.

V Domově pro seniory se klienti mohou účastnit:

 • trénování paměti
 • předčítání z knih
 • muzikoterapie
 • poslech hudby
 • zpívaná
 • rukodílny
 • výtvarné činnosti a vaření
 • vzpomínková posezení
 • filmy na přání seniorů
 • odpolední kavárny
 • hraní společenských her

 

V individuální formě jsou nabízeny programy:

 • pohybové aktivity (cvičení na lůžku, dechové cvičení)
 • předčítání
 • individuální pracovní činosti
 • nácvik kognitivních dovedností
 • trénování paměti                                              

 

      Prostřednictvím společenských a kulturních aktivit podporujeme klienty v kontaktu   se sociálním prostředím. Pořádáme výlety po okolí, kulturní akce s živou hudbou.

      Spolupracujeme s MŠ a ZŠ v Žinkovech. Děti z těchto organizací navštěvují naše seniory u různých příležitostí a jejich kulturní vystoupení vždy potěší srdíčka všech přítomných klientů.

      Na dobré úrovni je spolupráce s Římskokatolickou farností v Nepomuku, která zajišťuje pro věřící klienty jednou za čtrnáct dní bohoslužbu.

 

 

 

Domov klidného stáří nabízí zprostředkované služby kadeřnice, pedikérky a maséra, dle zájmu klientů.