Navigace

Obsah

NÁVŠTĚVY V DKS ŽINKOVY

Vážení návštěvníci našeho Domova,

v případě návratu z pobytu v zahraničí, zejména z rizikovějších zón a z rizikových oblastí v České republice, zvažte odložení Vaší návštěvy u našich klientů o minimálně 14 dní z důvodu jejich ochrany před koronavirem. Děkujeme za pochopení!

V souladu s posledním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, doporučeným postupem MPSV a doporučením KÚPK je možné navštěvovat klienty v Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizaci od 16.7.2020 za dodržení těchto pokynů:

 1. Návštěvy budou probíhat denně v době od 13:30 - 16:30 hodin.
 2. Před návštěvou je nutné se objednat alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 – 13: 00 hodin na tel.č.777462362, kde bude domluven čas návštěvy.
 3. Návštěva se dostaví v domluvený čas k hlavnímu vchodu do Domova.
 4. Návštěvu bude organizovat zaměstnanec Domova.
 5. Každý návštěvník bude dotazován na symptomy onemocnění COVID – 19 a bude mu změřena tělesná teplota. V případě vyskytujících se symptomů nebo teploty nebude návštěva vpuštěna.
 6. Návštěvy budou probíhat zejména ve venkovních prostorách Domova a v případě nepřízně počasí v návštěvnické místnosti.
 7. Návštěvníci si vydezinfikují ruce a používají ochrannou roušku.
 8. Ke každému klientovi mohou přijít na návštěvu pouze dvě osoby najednou.
 9. Doba návštěvy je omezena na 1 hodinu.
 10. Volný pohyb osob ve vnitřních prostorách a v areálu Domova je zakázán.
 11. Po každé návštěvě proběhne dezinfekce ploch a povrchů.

Stanovením těchto preventivních opatření chráníme Vaše blízké, kteří jsou nejohroženější skupinou. Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pokyny našich zaměstnanců na místě.

V Žinkovech dne 15.7.2020

 

 

 

 

 

 

MOŽNOST KONTAKTU S NAŠIMI KLIENTY

 

Vzhledem k trvajícímu omezení návštěv v Domově je nadále možný   videohovor s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst. Můžete poslat i naskenovaný obrázek od dětí. 

 

Novinky z Domova můžete sledovat i na našem facebookovém profilu - Domov klidného stáří v Žinkovech.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

důchodci

 

  :

 

 

 

 

Je málo míst, kde je podzim života tak barevný a příjemný. U nás je každé období v roce krásné a nejkrásnější je tu podzim života. Domov klidného stáří v Žinkovech představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v překrásné lokalitě Jižního Plzeňska.

Jsme příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která zajišťuje seniorům podporu jejich duševní i tělesné kondice, udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro důstojný život. Senioři, kteří mají rádi krásnou přírodu u nás najdou druhý domov.

Pracovníci Domova si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.