Navigace

Obsah

 

Změny od 9.7.2021 - Návštěvy obyvatel Domova

Níže jsou uvedeny informace ke změnám v návštěvním řádu Domova. Prosím návštěvníky o seznámení s těmito změnami a dodržování režimových a hygienických opatření v Domově.

Děkujeme za spolupráci!

 

Na této stránce dále naleznete aktuální informace k:

návštěvám klientů

možnosti doručení balíčků

možnosti zprostředkovaného hovoru s našimi klienty

jídelníčkům klientů

 

 

 

Možnost návštěv v Domově

Informace pro návštěvníky

V Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizaci (dále jen „Domov“) jsou s účinností ode dne 9.7.2021 na základě mimořádného opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 a ochranného opatření čj. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8.7.2021 za dodržení těchto pokynů umožněny návštěvy za klienty.

Klienta mohou navštívit pouze dvě osoby najednou.

Návštěvy budou probíhat denně od 13:30 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny není možné naše klienty navštívit.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Dobu návštěvy si návštěvník objedná alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 -13:00 hodin na tel. č. 777 462 362. Víkendové návštěvy se objednávají nejpozději v pátek.

Vzhledem k nutnosti dodržovat hygienická opatření je množství návštěv probíhajících ve stejnou dobu omezeno na maximální počet 10 návštěvníků (osob) v jeden čas.

Návštěva se dostaví před hlavní vchod 30 minut před naplánovanou dobou návštěvy a ohlásí se na telefonním čísle 777 462 362 našemu pracovníkovi.

Vzhledem k mimořádnému opatření MZČR je nutné, aby návštěva doložila před zahájením návštěvy doklad o absolvování:

  • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo
  • POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2 ne starší než 72 hodin, a to s negativním výsledkem– musí být originál potvrzení.

Povinnost doložení dokladu o absolvování RT-PCR nebo POC testu se nevztahuje na osoby, které:

  • prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad  - originál lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech,
  • od kompletního dokončení očkování proti onemocnění Covid-19 uplynulo nejméně 14 dní  návštěvník předloží doklad o aplikaci očkování, očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
  • osoba na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

V Domově se již netestuje, ani Domov neposkytuje testy pro veřejnost. 

Součástí přijetí návštěvy je změření teploty zdravotní sestrou, dotazování se na přítomnost symptomů onemocnění COVID-19, podpis čestného prohlášení.

Návštěva nebude vpuštěna v případě:

  • teploty vyšší než 37,5 C nebo jakéhokoliv příznaku onemocnění COVID-19,
  • návštěva nemá vlastní ochranné pomůcky, rukavice a respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
  • nedoloží relevantní potvrzení dle  tohoto návštěvního řádu.

Před zahájením návštěvy je nutné si vydezinfikovat ruce, po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy.

Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách domova nebo na pokojích klientů. I v případě, že návštěvník chce jít s klientem mimo areál Domova, dopředu se telefonicky ohlásí, vyzvedne klienta v Domově.

Návštěvníci mají zakázáno vstupovat do vnitřních prostor Domova vyjma recepce a pokoje klienta. Není možné, aby se návštěvy pohybovaly po Domově, používaly toalety apod. Všechny potřebné záležitosti s pracovníky Domova je nutné stále řešit primárně po telefonu, není možné pracovníky volně navštěvovat.

V případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji návštěvník respektuje soukromí druhého klienta.

Po skončení doby návštěvy je návštěva povinna opustit areál Domova, poslední návštěvník odchází nejdéle v 17:00 hodin.

V případě COVID pozitivního klienta nejsou návštěvy dovoleny.

V případě závažného porušení návštěvního řádu jsou přítomní zaměstnanci oprávněni návštěvu neprodleně ukončit.

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o dodržování těchto pokynů a Vaši trpělivost při všech nutných opatřeních. Děkujeme za spolupráci!

 

Možnost doručení balíčku klientům 

 Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

našim obyvatelům je možné doručit balíček. V rámci preventivních opatření Vás žádáme, aby balíčky obsahovaly pouze originálně balené potraviny a nápoje. Chceme tímto opatřením zamezit zanesení infekce na obalech věcí do Domova.

Balíčky budou předány před hlavním vchodem do Domova po zazvonění na zvonek vrátnice, případně sesterny.

Po předání do Domova budou balíčky vydezinfikovány a poté budou předány klientům.

 

Děkujeme za spolupráci!


 

Možnost videohovoru s našimi klienty

Vzhledem zákazu návštěv v Domově je možný videohovor s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst.

 

Jídelníčky
                       

Zprávy

Jídelní lístek od 13. 9. do 19. 9. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 6. 9. do 12. 9. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 30. 8. do 5. 9. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 23. 8. do 29. 8. 2021

Jídelníček celý text

ostatní | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 16. 8. do 22. 8. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 9. 8. do 15. 8. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 2. 8. do 8. 8. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 29. 6. 2021 | Autor: Správce Webu