Navigace

Obsah

 

Jarní výzva: Malujeme a píšeme seniorům pro radost

Vážení přátelé našeho Domova,

s přicházejícím jarem jsme se rozhodli vyhlásit výtvarnou výzvu pro děti. Pojďte namalovat našim seniorům pěkný obrázek na téma Jaro nebo poslat hezký vzkaz. Obrázky předáme našim obyvatelům, určitě je moc potěší.

Obrázky můžete poslat na naši adresu Domov klidného stáří v Žinkovech, Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy, vložit do naší schránky nebo poslat naskenované na email dks@dkszinkovy.cz.

Těšíme se na vaše obrázky!

 

 

Na této stránce dále naleznete aktuální informace k:

1) sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

2) návštěvám a vycházkám klientů

3) možnosti doručení balíčků

4) možnosti zprostředkovaného hovoru s našimi klienty

5) jídelníčkům klientů

 

1) Informace o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

V současné době probíhá povinné celostátní Sčítání lidu, domů a bytů. Domov klidného stáří v Žinkovech je jakožto domov pro seniory tzv. samostatným sčítacím obvodem a naši obyvatelé budou proto sečteni přímo zde. Domov má stanoveného sčítacího komisaře, který byl proškolen ze strany Českého statistického úřadu a sčítání v Domově zajistí.

 

2) Možnost návštěv v Domově a vycházek klientů

Informace pro návštěvníky

Pokud jste byli v posledních 3 dnech před návštěvou v Domově testováni antigenním nebo PCR testem na jiném místě nebo jste v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19, sdělte to přítomné zdravotní sestře.

Děkujeme!

Vážení návštěvníci našeho Domova,

na základě mimořádného opatření MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 je možné navštěvovat klienty v Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizaci od 12.4.2021 za dodržení těchto pokynů:

Klienta mohou navštívit pouze dvě osoby najednou.

Návštěvy budou probíhat denně od 13:30 do 16:00 hodin. Mimo tyto hodiny není možné naše klienty navštívit.

Délka návštěvy je maximálně 30 minut.

Dobu návštěvy si objednejte alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 -13:00 hodin na tel. č. 777 462 362. Víkendové návštěvy objednávejte nejpozději v pátek. Pokud se nemůžete na plánovanou návštěvu dostavit, ohlaste to co nejdříve na tomto telefonním čísle.

Vzhledem k nutnosti dodržovat hygienická opatření je množství návštěv probíhajících ve stejnou dobu omezeno. Je tedy možné, že ve Vámi zvolenou dobu již nebude volno. Počítejte s touto skutečností a objednejte se s předstihem.Dostavte se před hlavní vchod 30 minut před naplánovanou dobou návštěvy a ohlaste se na telefonním čísle 777 462 362 našemu pracovníkovi, který si Vás zde vyzvedne.

Vzhledem k usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření je nutné, aby se návštěva podrobila před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Toto testování provede zaměstnanec Domova – zdravotnický pracovník. Jedná se o výtěr z nosohltanu.

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které

 • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a donesou o tomto potvrzení – musí být originál potvrzení,

 • prodělaly onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad  - originál lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 90 dnech,

 • mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu 14 dní od aplikace očkovací látky) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 návštěvník předloží certifikát.

Součástí přijetí návštěvy je změření teploty zdravotní sestrou, dotazování se na přítomnost symptomů onemocnění COVID-19, provedení POC testu, podpis čestného prohlášení.

Návštěva nebude vpuštěna v případě:

 • teploty vyšší než 37,5 C nebo jakéhokoliv příznaku onemocnění COVID-19,

 • návštěva nemá vlastní ochranné pomůcky, rukavice a respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,

 • odmítne se na místě otestovat POC testem,

 • bude mít pozitivní POC test,

 • nedoloží relevantní potvrzení o absolvování POC nebo PCR testu v posledních 48 hodinách nebo prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.Před zahájením návštěvy je nutné si vydezinfikovat ruce, po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a vlastní ochranné rukavice. Návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy. S ostatními návštěvami se návštěvníci nesmí kontaktovat.

Návštěvy budou probíhat v návštěvnické místnosti.

Návštěvníci mají zakázáno vstupovat do vnitřních prostor Domova vyjma návštěvnické místnosti. Není možné, aby se návštěvy pohybovaly po Domově, používaly toalety apod. Všechny potřebné záležitosti s pracovníky Domova je nutné stále řešit primárně po telefonu, není možné pracovníky volně navštěvovat.

Po skončení doby návštěvy je návštěva povinna opustit areál Domova, aby mohli pracovníci připravit prostor pro další skupinu návštěv – dezinfekce, větrání a úklid.

V případě COVID pozitivního klienta nejsou návštěvy dovoleny.

 

 

Na základě mimořádného opatření MZČR MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021

 jsou možné i pobyty klientů mimo Domov za těchto podmínek:

 • klient je po návratu do Domova umístěn do preventivní izolace na dobu 7 dní, během této doby bude dvakrát otestován antigenním testem

 • klient je povinen při pobytu mimo Domov používat vlastní respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

 • pobyt mimo Domov je možný pouze po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem

 

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o dodržování těchto pokynů a Vaši trpělivost při všech nutných opatřeních. Děkujeme za spolupráci!

 

3) Možnost doručení balíčku klientům 

 Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

našim obyvatelům je možné doručit balíček. V rámci preventivních opatření Vás žádáme, aby balíčky obsahovaly pouze originálně balené potraviny a nápoje. Chceme tímto opatřením zamezit zanesení infekce na obalech věcí do Domova.

Balíčky budou předány před hlavním vchodem do Domova po zazvonění na zvonek vrátnice, případně sesterny.

Po předání do Domova budou balíčky vydezinfikovány a poté budou předány klientům.

 

Děkujeme za spolupráci!


 

4) Možnost videohovoru s našimi klienty

Vzhledem zákazu návštěv v Domově je možný videohovor s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst.

 

Jídelníčky
                       

Zprávy

Jídelní lístek od 31. 5. do 6. 6. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 24. 5. do 30. 5. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 17. 5. do 23. 5. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Jídelní lístek od 10. 5. do 16. 5. 2021

Jídelníček celý text

ostatní, náš tip | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu