Žinkovy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zájemci o službu

Domov klidného stáří v Žinkovech poskytuje v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou určené seniorům od 65 let výše.

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v DKS je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociálním pracovníkem, při které budou zájemci předány základní informace o poskytované službě, provedena prohlídka zařízení a poskytnuty potřebné formuláře, které jsou také ke stažení na stránkách domova.

Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři sociálního pracovníka. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění.

Žádost bude ještě znovu posouzena poté, co bude provedeno sociální šetření v místě pobytu zájemce. Na základě volných ubytovacích kapacit v Domově rozhoduje o přijetí žadatele komise k přijetí. Následně je domluven termín nástupu a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.