Navigace

Obsah

NÁVŠTĚVY V DKS ŽINKOVY

Od pondělí 25. 5. 2020 je obnovena možnost návštěv našich klientů. Návštěvy budou probíhat za dodržení přísných hygienických opatření a po předchozím objednání. Prosíme všechny, kteří budou chtít naše klienty navštívit, aby se seznámili s pokyny uvedenými v následujícím dokumentu: 

 

Vážení příbuzní a rodinní příslušníci našich klientů,

v souladu s mimořádným opatřením MZ, doporučením MPSV a doporučením našeho zřizovatele obnovujeme možnost návštěv v našem Domově.

Průběh návštěv bude mít velmi přísná pravidla, jejichž účelem je zabránit zavlečení onemocnění COVID - 19 do našeho zařízení. Tato pravidla jsou zde kvůli našim klientům, Vašim rodičům, příbuzným, kamarádům, kteří jsou nejrizikovější skupinou, a které se snažíme i nadále chránit před tímto závažným onemocněním.

 1. Klienta mohou navštívit pouze dvě osoby najednou.
 2. Návštěvy budou probíhat denně od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny není možné naše klienty navštívit.
 3. Délka návštěvy je maximálně 30 minut.
 4. Dobu návštěvy si objednejte alespoň jeden den předem, pouze ve všední dny mezi 8:00 -13:00 hodin na tel. č. 777 462 362. Víkendové návštěvy objednávejte nejpozději v pátek. Pokud se nemůžete na plánovanou návštěvu dostavit, ohlaste to co nejdříve na tomto telefonním čísle.
 5. Vzhledem k nutnosti dodržovat hygienická opatření je množství návštěv probíhajících ve stejnou dobu omezeno. Je tedy možné, že ve Vámi zvolenou dobu již nebude volno. Počítejte s touto skutečností a objednejte se s předstihem.
 6. Dostavte se před hlavní vchod alespoň 15 minut před naplánovanou dobou návštěvy a ohlaste se na telefonním čísle 777 462 362 našemu pracovníkovi, který si Vás zde vyzvedne.
 7. Pro bezpečnost našich klientů se Vás náš pracovník dotáže, zda netrpíte onemocněním COVID 19, jiným respiračním onemocněním, nejste v karanténě, nebyli jste v kontaktu s někým, kdo je nakažen koronavirem, dále Vám náš pracovník změří teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě teploty vyšší než 37 C a jakéhokoliv příznaku respiračního onemocnění, není možné, aby návštěva proběhla a návštěvník musí opustit Domov.
 8. Před zahájením návštěvy je nutné si vydezinfikovat ruce, po celou dobu návštěvy používat vlastní ochrannou roušku, a vlastní ochranné rukavice, udržovat odstup od klienta a udržovat odstup alespoň 2 metry od ostatních probíhajících návštěv. S ostatními návštěvami se návštěvníci nesmí kontaktovat.
 9. Vaše osobní věci (osobní zavazadla, apod.) budou také dezinfikovány, přijďte ideálně jen s nejnutnějším.
 10. Náš pracovník Vám vypůjčí návštěvě proti podpisu ochranný štít, který je návštěva povinna použít.
 11. Pokud návštěva přinese klientovi balíček, je nutné jej odevzdat pracovníkovi, který jej vydezinfikuje a uloží do karantény. Klientovi bude balíček předán po 24 hodinách.
 12. Návštěvy budou probíhat zejména ve venkovním areálu Domova. Pouze v případě nepřízně počasí budou probíhat v návštěvnické místnosti.
 13. Návštěvníci mají zakázáno vstupovat do vnitřních prostor Domova vyjma návštěvnické místnosti. Není možné, aby se návštěvy pohybovaly po Domově, používaly toalety apod. Všechny potřebné záležitosti s pracovníky Domova je nutné stále řešit primárně po telefonu, není možné pracovníky volně navštěvovat.
 14. Po skončení doby návštěvy je návštěva povinna opustit areál Domova, aby mohli pracovníci připravit prostor pro další skupinu návštěv.

Vážení návštěvníci, žádáme Vás o opravdu striktní dodržování těchto pokynů. Odložte Vaši návštěvu, pokud jste nemocní nebo i pouze nachlazení. Dodržujte pokyny pracovníků na místě.

Z těchto omezení nemáme sami radost, chápeme, že byste chtěli své příbuzné vidět častěji a ve volnějším režimu, ale návštěvy prozatím nemohou probíhat v takovém rozsahu jako dříve. Buďte prosím trpěliví, na každého se s návštěvou postupně dostane.

Dosud se nám podařilo zabránit tomu, aby se onemocnění COVID – 19 do Domova dostalo a naším cílem je ochránit naše klienty i nadále. Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet dobře, budou se postupem času i naše opatření uvolňovat. Toto záleží i na Vás a dodržování nastavených pravidel.

Tato opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace, pokynech MZ, MPSV, zřizovatele. Aktuální informace budeme uvádět na našich webových stránkách www.dkszinkovy.cz nebo budou dostupné u sociálního pracovníka na tel. 777484870.

Děkujeme za spolupráci!

 

 

 

 

OPATŘENÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ BALÍČKŮ KLIENTŮM

Od 4. 5. 2020 se ruší zákaz předávání balíčků pro klienty!

V rámci preventivních opatření Vás žádáme, aby balíčky pro Vaše příbuzné obsahovaly pouze originálně balené potraviny a nápoje. Chceme tímto opatřením eliminovat riziko zanesení infekce na obalech věcí do Domova. 

Balíčky budou předány před hlavním vchodem do Domova po zazvonění na zvonek vrátnice, případně sesterny. 

Po předání do Domova budou balíčky vydezinfikovány a ponechány po nezbytnou dobu v karanténě. Poté budou předány klientům.

Děkujeme za respektování tohoto opatření!

 

 

MOŽNOST KONTAKTU S NAŠIMI KLIENTY

 

Vzhledem k trvajícímu zákazu návštěv v Domově jsme se rozhodli nabídnout Vám možnost videohovoru s našimi klienty prostřednictvím aplikací Skype nebo WhatsApp. Pro tuto možnost, prosím, kontaktujte našeho sociálního pracovníka na telefonu 777 484 870, kde si domluvíte další podrobnosti, jako je čas uskutečnění hovoru. Dále bychom Vám chtěli nabídnout možnost poslat Vašim příbuzným vzkaz prostřednictvím našeho emailu dks@dkszinkovy.cz. Dopis vytiskneme a předáme nebo pomůžeme našemu obyvateli přečíst. Můžete poslat i naskenovaný obrázek od dětí. 

 

Novinky z Domova můžete sledovat i na našem facebookovém profilu - Domov klidného stáří v Žinkovech.

 

 

  

 

Poděkování dárcům roušek

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří byli a stále jsou ochotní ušít pro Domov roušky. Děkujeme mnohokrát za Vaši ochotu a solidaritu s našimi klienty a zaměstnanci. Víme, že roušky šijete ve svém volném čase, který byste mohli věnovat něčemu jinému. Proto si toho moc vážíme.
 
Děkujeme tedy Second-handu LADA Klatovy, MŠ Nesuchyně, MŠ Neurazy, MŠ Čížkov, paní Prunerové, slečně Nedvídkové. Za darování roušek děkujeme také pracovnicím Krajského úřadu Plzeňského kraje - paní Šroubkové, paní Steinbachové, paní Gersdorfové, Městysu Žinkovy, obci Seč, paní Oplové, paní Terelové, paní Gregorové, paní Matouškové s rodinou, paní Pechové, paní Hozmanové, paní Sirové, paní Bechné. Omlouvám se, pokud jsme na někoho omylem zapomněli, jsme vděčni všem dárcům.
 
Děkujeme také našim zaměstnancům, že shání materiál a roušky také sami šijí a zejména děkujeme našim pracovnicím - jmenovitě paní Štěpánovské, paní Průchové, paní Dušičkové, paní Cinkové a paní Kolářové.
 
Vzhledem k tomu, že pracovníci si během směny roušky často mění a roušky používají i naši obyvatelé, je roušek potřeba velké množství, a proto pomoc i nadále neodmítáme.
 
Dále děkuji všem našim zaměstnancům za jejich práci, jejich nasazení a odhodlání tuto těžkou situaci společně překonat!
 
Sylva Hajšmanová
ředitelka DKS Žinkovy

 

 

důchodci

 

  :

 

 

 

 

Je málo míst, kde je podzim života tak barevný a příjemný. U nás je každé období v roce krásné a nejkrásnější je tu podzim života. Domov klidného stáří v Žinkovech představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v překrásné lokalitě Jižního Plzeňska.

Jsme příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která zajišťuje seniorům podporu jejich duševní i tělesné kondice, udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro důstojný život. Senioři, kteří mají rádi krásnou přírodu u nás najdou druhý domov.

Pracovníci Domova si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.