Navigace

Obsah

 

důchodci

 

O nás

Domov klidného stáří v Žinkovech je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem poskytující pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Také jim pomáháme upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.

 

Poslání

Našim posláním je poskytovat kvalitní sociální pobytové služby a zajistit 24 hodinovou péči osobám, které se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Pracovníci vytvářejí pro obyvatele domova podmínky k jejich samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností.

 

Cílem poskytované služby našeho domova je:

 • běžný a hodnotný život seniorů 
 • schopnost trvajícího samostatného pohybu a soběstačnosti
 • soukromí seniorů
 • udržení vztahu s okolní společností

 

Zásady pracovníků domova:

 • podpora seniorů v soběstačnosti
 • individuální přístup ke klientům za strany všech pracovníků domova
 • pomoc při udržení kontaktů se společností
 • zachování lidské důstojnosti, respektování lidských práv a svobod

 

Prostřednictvím naší služby chceme:

 • poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klienta
 • poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb klienta
 • zajišťovat pocit bezpečí klienta
 • podporovat udržování kontaktu s blízkými a rodinou
 • podporovat a udržovat schopnosti klienta
 • napomáhat adaptaci nových klientů na nové prostředí

 

Domov je určen pro seniory:

 mladší senioři – od 65 do 80 let, starší senioři – nad 80 let

 • senioři, kteří z důvodu snížené sebeobsluhy a soběstačnosti v základních v životních dovednostech potřebují pomoc druhé osoby
 • senioři, u kterých nelze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby
 • senioři se zdravotním postižením vyžadující ošetřovatelskou péči


Kapacita našeho domova:

poskytuje celodenní pobyt pro 107 uživatelů sociálních služeb. Pro ubytování nabízíme 67 pokojů, které jsou rozmístěny do čtyř pavilonů

 

 Sponzorem Domova klidného stáří v Žinkovech je firma SEMILEAS, a. s.!